Orgonit - Objevení a vyvinutí orgonitu, Největší obchod magických, ritualních a esoterických předmětů

Obchod magie

  • Tomáš Bebr
  • Stříbrná lhota 539
  • 25210 Mníšek pod Brdy
  • tel: +420 603 149 699
  • info@obchodmagie.cz
  • www.obchodmagie.cz

Váš nákup

v košíku máte: 0ks zboží

celkem za: 0Kč

zobrazit košíkzaplatit košík

Chcete dostávat novinky?

Orgonit - Objevení a vyvinutí orgonitu

 

                                                   Objevení orgonu a orgonové energie

S teorií orgonového výzkumu přišel jako první rakousko-americký psychoanalytik a psychiatr
Wilhelm Reich (24. března 1897 - 3. listopadu 1957). Byl žákem Sigmunda Freuda. Kromě studií struktury charakteru člověka přejal Freudův koncept libida a rozšířil ho o nové poznatky. Byl přesvědčen, že libido je energií, která podléhá stejným fyzikálním zákonitostem jako jiné formy energie. Později výklad libida přeformuloval a  posunul ho do teorie orgonu - univerzální bioenergetické síly. Dospěl k přesvědčení, že orgon má kosmický původ a nevzniká v těle, ale člověk je jeho přijímačem.

V letech 1930 až 1940 Wilhelm Reich studoval a měřil existenci této éterické energie jinak také nazývanou jako životní energie, chi, prána , atd. Zjistil, že střídavým naskládáním skelné vaty (organické hmoty) a drátěnky (neorganické hmoty) itahuje a sbírá éterickou energii v positivní formě OR ( POR) a v negativní formě DOR. Sestavil velké boxy, které pojmenoval orgonovými akumulátory. S jejich použitím léčil různá onemocnění pouhým pobytem v této „krabici" po určité časové období.


Jak vypadal Reichův Orgonový akumulátor?Lze si jej představit jako skříň či místnost, kde je nahromaděno  mnohem větší množství energie než je v bezprostředním okolí akumulátoru. Stěny skříně jsou opláštěny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungují jako jednosměrně propustný ventil. Organické látky mají tendenci éterickou energii přitahovat, nabíjet se jí a držet ji v sobě (akumulovat).


Naopak kovy orgon odpuzují; jsou pro tuto energii mnohem méně prostupné. Bude-li vnější vrstva skříně organická a vnitřní vrstva z kovu, dojde k průniku energie dovnitř a jejímu zadržení. Stěny boxu jsou tvořeny 3 až 15 vrstvami výše uvedeného materiálu. Počtu vrstev tvořící stěny akumulátoru odpovídá i žádaná koncentrace akumulace orgonu.

V roce 1986, vědci na University of Marburg v Německu prezentovali výsledky nezávislé studie, které ukázala, že půlhodinové ošetření v orgonovém akumulátoru způsobuje pozitivní psychiatricko-fyziologické efekty. Provedený výzkum poukázal na fyzikální vlastnosti orgonového akumulátoru a jeho psychofyziologického účinku na lidský organismus.


                                                                   Vyvinutí Orgonitu

Po Reichovi se orgonovým bádáním zabývalo několik dalších nezaujatých ruských vědců, jako byl například Dr. Nikolai Kozyrev (1908 - 1983). Vědecky dokázal, že tyto neviditelné energie existují všude kolem nás. Kozyrevova práce potvrdila Reichovi teorie na základě praktických pozorování orgonitu. V Reichových a Kozyrevových stopách kráčí v současné době mnoho dalších výzkumníků i badatelů a s nadšením pokračují v jejich práci. Pomalu přesvědčují hlavní proud západní vědy, aby oficiálně uznala tento koncept univerzálního neviditelného energetického media.


V 90. letech minulého století Karl Hans Welz zaměřoval své studie  na zdokonalení původního Reichova orgonového akumulátoru. Oproti příliš rozměrným vrstvám primárního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru, využil Karl Hans kombinaci směsi odlitku pryskyřice s kovovými třískami o velikosti šálku. Přepracoval tak koncept původního velkého orgonového akumulátoru do mnohem menší a praktičtější podoby dnešního orgonitu, tzn.silného transformátoru energií z širokého okolí.

Orgonit nejen že přitahuje okolní pránu a jejím odrážením zpět ji vyzařuje do okolní prostory, ale čistí ji též od negativně působících disharmonických škodlivých složek  technických energií současné civilizace.vodní Reichovy velké orgonové akumulátory toto nedokázaly. Orgonit přinesl velmi významný pokrok. Dřívější Reichovi akumulátory přitahovaly smrtelnou energii stejně tak jako pozitivní a neměnily ji do čisté prospěšné formy jako to dělá orgonit, který pracuje přirozeně a nepřetržitě.

V roce 2000 Carol Croftová, která se zabývala prací s energiemi, přidala do Welzlovi směsi orgonitu malé krystaly křišťálu. Díky nim dovršila celý proces sbírání, přeměny a vysílání éterické energie zpět do prostoru. Přidáním krystalů křišťálu tak dvakrát umocnila transformační sílu orgonitu. Navíc krystal zalitý uvnitř organické hmoty není třeba nabíjet. Stává se samočisticím a funguje  Operuje s vysokou účinností přeměny negativní DOR energii, na pozitivní POR energii.


Orgonitové hnutí ve světě -  „gifting"


Během jednoho roku od vytvoření prvního orgonitu začal Don Croft se svojí manželkou Carol publikovat zprávy se svými zkušenostmi s taktickým umístěním malých kusů orgonitu v blízkosti různých zdrojů DOR. Začali se věnovat tzv. „Giftingu“, tj. umisťování orgonitů do blízkostí různých vysílačů a vysokonapěťového vedení, aby co nejvíce snížili negativní disharmonické složky přítomných energetických polí.


Tato pomoc planetě od technického negativního záření umisťováním orgonitů se stala velkým zájmem mnoha nadšenců, kteří orgonity rozmisťují již několik let systematicky do dalších míst ohrožených negativním působením vnějších vlivů současné společnosti. Na internetu lze najít konkrétní mapy, do nichž „orgonauti“ zanáší podle GPS souřadnice „ogiftovaných“ míst, aby měli názorný přehled, jaké území je již „ošetřeno“.

Použité zdroje : orgonity.cz